Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyon: Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği içerisinde  kadın ve aile sorunlarına ,cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek, ulusal ve uluslararası platformda  kadın ve aile sorunlarıyla ilgili olarak yapılan akademik gelişmeleri izlemek,  duyurmak ve bu konularla ilgili araştırma yapmak, bu konuların eğitimine  yönelik etkinliklerde bulunmak,  kadın ,aile ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları ile ilgili akademik bilgiyi herkese açık kılmak, yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkileşim ve işbirliği içerisinde  kamuoyunda toplumsal cinsiyet farkındalığını artırmak  ve aile değerlerine sahip çıkmaktır.


             Vizyon: Kadın  sorunları ile ilgili toplumsal cinsiyet  bakış açısını genişleten, aile sorunlarına çözüm arayan çalışmalar yapan, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir kuruluş olmak.


Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum